น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

            อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม นำตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ บริเวณหน้าศาลฎีกา สนามหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7 สิงหาคม  2557