อธิการบดี SPU รับคำท้า ICE BUCKET CHALLENGE

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดศาลรับคำท้า พร้อมส่งต่อบุญครั้งใหญ่https://www.youtube.com/watch?v=yv_L_myJzg8