อบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย

 

สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ...กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“รูปแบบการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย”

(กิจกรรมดีๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง...เพื่อสังคมไทย)

 

************************************

 

เมื่อเร็วๆ นี้  มีการเปิดตัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย” ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กทม.  ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “อ่านสร้างสมอง เล่าสร้างปัญญา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านเด็กระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมพูดคุยให้ข้อคิดดีๆ

 

โครงการฯ จะมีการสัญจรไป 5 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ เทคนิคแก่ ครู พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดต่างๆ ในการพัฒนาทักษะทุกๆ ด้านของเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพตลอดจนนำไปสู่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก ผู้สนใจร่วมโครงการฯ สามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Mother&Care โทร. 085-931-0202 หรือทางเว็บไซต์ www.motherandcare.in.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการฯ)