งานแห่ประจำปี ๒๕๕๗ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

   งานแห่ประจำปี ๒๕๕๗ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)  .
เนื่องในวันวิชัยทัสสมิ (Vijaya Dasmi)
.
วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
.
ขบวนแห่ออกจากเทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เวลา ๑๙.๓๐ น.

ขบวนแห่ของวัดนั้นมีทั้งหมด ๘ ขบวน คือ

๑. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
๒. ขบวนคนทรงขององค์พระขันทกุมาร
๓. ขบวนคนทรงขององค์พระแม่กาลี
๔. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
๕. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
๖. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
๗. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
๘. ขบวนราชรถคันใหญ่ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมี และพระแม่มหาสรัสวดี

 ปีนี้ขบวนแห่ยังใช้เส้นทางเดิมคือ เริ่มต้นขบวนแห่จากหน้าวัดที่ถนนสีลม แล้วตรงไปยังแยกนราธิวาส เ   ลี้ยวขวาผ่านสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี    ตรงไปแยกสาทร             จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทรใต้       จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าแยกสุรศักดิ์      แล้วเลี้ยวขวาที่แยกโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   เข้าสู่ถนนสีลม    จากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับเข้าวัดตามเดิม