โฮบาร์ท ส่งทีมรุก พร้อมเปิดตลาดอินโดจีนรับ เออีซี

 

 

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART)ประเทศไทยและอินโดไชน่า (CLMV)          นำทีมงานและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสินค้าในกลุ่ม เครื่องล้างจาน  และภาชนะ รวมถึงเครื่องผสมอาหารซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผลพ่วงของการเติบโตธุรกิจที่กำลังมีการขยายอย่างต่อเนื่องทั้ง ในพม่า และกัมพูชา ในงานแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร และโรงแรมชื่อดัง อาทิ CAMFOOD& CAMHOTEL 2014 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และMYANFOOD & MYANHOTEL 2014 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า  ตอกย้ำผู้นำตลาดที่ โฮบาร์ท ประเทศไทย ได้ร่วมพัฒนากับผู้แทนจำหน่ายของประเทศต่างๆ              ในแถบอินโดไชน่า พร้อมรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหรรมอาหารของภูมิภาคนี้ หลังเปิดเออีซี (AEC)