ชวนเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท ๒๕๕๘

 

เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๑ - พุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

TK park ชวน พี่ น้องผองไทยร่วมสืบสานประเพณีกับกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ที่นิยมในคิมหันตฤดู

·       เชิญ ชม เชิดหุ่นกระบอก ตามจังหวะเครื่องปี่พาทย์ไทย

·       มามะเข้าครัว ลิ้มลองขนมไทย

·       พัน ผูก โพก คาด ผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์

·       ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย

เรียนรู้กันทั้งครอบครัวที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๐๐ หรือ www.tkpark.or.th

 

หมายเหตุ *TK park ปิดบริการทุกวันจันทร์