กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดประกวดหนังสั้นและคลิปวิดิโอ ชิงรางวัล 120,000 บาท

 

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม กรมอาเซียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อของกรมอาเซียนด้านล่าง

1. Website     http://www.mfa.go.th/asean

2. Facebook http://www.facebook.com/aseanthailand.mfa

3. Twitter      http://www.twitter.com/asean_thailand