ขอเชิญเที่ยวงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ แอ่วซื้อของไจ๊ของกิ๋น ของดีเมืองหละปูน"

ขอเชิญชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ แอ่วซื้อของไจ๊ของกิ๋น ของดีเมืองหละปูน"

เชิญ ชม ช๊อป ชิม สินค้าหลากหลายรายการภายใต้ผลิตภัณฑ์สินค้า ลำพูนแบรนด์ ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ แอ่วซื้อของไจ๊ของกิ๋น ของดีเมืองหละปูน"

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดภายในประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตราสัญลักษณ์จังหวัดลำพูน (LB) และผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูน (OPOP) สู่สากล ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและให้ได้เลือกซื้อกันในครั้งนี้ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการคัดสรรและได้รับการรับรองจากจังหวัดลำพูน จำนวน 40 ราย ประกอบด้วย

1.ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น

2.ผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งจากไม้ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เป็นต้น

3.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ สมุนไพรขัดผิว ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องสำอางสมุนไพร น้ำมันนวดจากเมล็ดลำไย เป็นต้น

และ 4.ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย เช่น น้ำลำไย กาแฟลำไย และอาหารเหนือ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ปลาส้มสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดลำพูน (One Province One Product)  โดยเฉพาะ "ลำไย" ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนลำพูน จนเป็นที่กล่าวขานว่า "ลำไยคือลำพูน" ซึ่งมีลำไยสด ลำไยอบแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ และพบกับกิจกรรม แจกของรางวัลมากมาย