ยนตรกรรมฮอนด้าทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยผ่านการรับรอง “ฉลากเขียว” ตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม “Blue Skies for Our Children” เปิดโรงงานสีเขียวเน้นอนุรักษ์พลังงาน ลดปริมาณของเสีย และอยู่ร่วมกับชุมชน

 

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ ลงนามสัญญาการใช้ฉลากเขียวกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยได้รับเกียรติจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อรับรองว่ายนตรกรรมฮอนด้าทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยได้ผ่านข้อกำหนดเป็นยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้งทำลาย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในโอกาสนี้ ฮอนด้ายังได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานสีเขียวของฮอนด้า ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชมการดำเนินงานตามนโยบายโรงงานสีเขียวซึ่งผลิตยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ 5 หลักการสำคัญ ได้แก่ 1) การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 2) การลดปริมาณการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการพ่นสี 3) การลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 4) การจัดการของเสียภายในโรงงาน 5) การขยายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี 2020 ที่บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ประกาศไว้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา และมี CO2ต่ำ เพื่อส่งมอบสังคมที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต ตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า“Blue Skies for Our Children” หรือ “ท้องฟ้าที่สดใสเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป”