“ทูนประกันภัย” ร่วมมอบความจริงใจ เดินหน้ามอบค่าทำขวัญแก่ประชาชนที่ประสบภัยภายใต้การร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom 2015”

 

 

“ทูนประกันภัย” ร่วมมอบความจริงใจ เดินหน้ามอบค่าทำขวัญแก่ประชาชนที่ประสบภัยภายใต้การร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ   “ปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom 2015”  ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์คุ้มครองนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดการสูญเสียกรณีในระหว่างทำกิจกรรมดีๆ ดังนั้นได้มอบค่าทำขวัญแก่ตัวแทนผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ท่านรวม100,000 บาทถ้วน ณ ทำเนียบรัฐบาล
       พิธีมอบเงินค่าทำขวัญแก่นักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติที่สูญเสียได้รับเกียรติจากท่านปนัดดา ดิศกุล เลขาสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนภาครัฐบาล (ลำดับกลาง)  ร่วมมอบเงินค่าทำขวัญแก่ประชาชนที่ประสบภัยในการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike For Mom 2015”  พร้อม
นายจุลภาส เครือโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับที่ 2 จากขวามือ)  และนางสาวภริตพร รัตน์ดำรงกุล  (ลำดับที่ 1 จากซ้ายมือ) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมถึงนายชานนท์ อิสระเอลเซ่น ผู้อำนวยการฝ่าย ธุรกิจองค์กร (ลำดับที่  1 จากขวามือ)  จากบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ดูแลและคุ้มครองนักปั่นจักรยานที่เสียชีวิตจากการร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์www.bikeformom2015.com จำนวน 2 รายอย่างเต็มใจ โดยได้มีตัวแทนของผู้สูญเสียเดินทางมารับมอบเงินค่าทำขวัญมูลค่า 100,000 บาทถ้วน  แบ่งเป็นรายละ 50,000  บาทได้แก่ นางสาวณิชกานต์ ประกอบการ  (ลำดับที่ 2 จากซ้ายยมือ) และนางจุฑามณี รุ่งกำจัด (ลำดับที่ 3 จากขวามือ) เป็นตัวแทนรับมอบแทนผู้ประสบภัย ณ ตึกปลัดสำนักนายก ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้

                  *********************