บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย และ Waves 4 Water จัดโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มอบน้ำสะอาดให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย
และ Waves 4 Water จัดโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์
มอบน้ำสะอาดให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลน
 
 
 
 
มร. เอริค เอบเนอร์ ฟอนน์ เอเชนบาค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส (ขวาสุด)
ดร.ปีเตอร์-โอลิเวอร์ วากเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากองค์กร Waves 4 Water
ร่วมมอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนและศูนย์กลางของชุมชน บ้านห้วยไร่ จังหวัดอุดรธานี และชุมชนรวมบ้านตลุกน้ำขาว จ.นครราชสีมา
ภายใต้โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์
 
     บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ร่วมกับ Waves 4 Water องค์กรที่ ให้ความช่วยเหลือด้านโซลูชั่นในการจัดการให้น้ำสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) เพื่อถ่ายทอดความรู้และมอบโซลูชั่นเกี่ยวกับระบบการกรองน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนและศูนย์กลางของชุมชน บ้านห้วยไร่ จังหวัดอุดรธานี และชุมชนรวมบ้านตลุกน้ำขาว จ.นครราชสีมา โดยได้รับความสนับสนุนจาก ณัฐ บาวาเรียน มอเตอร์ และ เชิดชัย ออโต้เฮ้าส์ ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ในสองจังหวัดดังกล่าว
โครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยให้คนไทยในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้มากยิ่งขึ้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย และ Waves 4 Water พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูในท้องถิ่น ร่วมกันสอนให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ และสามารถถ่ายทอด ต่อให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนได้อีกด้วย โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องสามารถกรองน้ำสะอาดให้แก่คน ในชุมชนได้ถึง 100 คน ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภมิภาคเอเชียที่เริ่มดำเนินโครงการนี้ โดยบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังกล่าวในอีก 4 จังหวัด ก่อนที่จะขยายโครงการไปยังประเทศอื่นๆ อาทิ จีน และ บราซิล ต่อไป
 
     เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.care4water.org/thailand
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารและคณะตัวแทนจากบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย
และองค์กร Waves 4 Water
ร่วมสาธิตให้สมาชิกในชุมชนทราบถึงวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ