CMC Group ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หรือ CMC Groupคณะผู้บริหาร นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยมาแต่ช้านาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความผูกพันธ์และความสามัคคีของพนักงานต่อองค์กรเพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานในช่วงพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกท่าน