เตือนภัย!! น้ำแข็งภัยใกล้ตัว ที่มาของโรคร้ายที่ไม่รู้ตัว (คลิป)

เตือนภัย!! น้ำแข็งภัยใกล้ตัว ที่มาของโรคร้ายที่ไม่รู้ตัว

สารคดีเรื่อง น้ำแข็งภัยใกล้ตัว โดยทีม โมเลกุล โปรดักชั่น นักศึกษา RT ปี 4 นิเทศฯ DPU ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ดีเด่น ประเภทข่าว รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่มาคลิปวีดีโอ : ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ที่มาวีดีโอ Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TOt5D_KxFEM