จับเรื่องจริงมาทำหนัง Feed Good ธนาคารกรุงไทยส่ง “มนต์รักข้าวฮางงอก” โดนใจออนไลน์ ยอดวิวรวมทะลุห้าล้าน!!

จับเรื่องจริงมาทำหนัง Feed Good ธนาคารกรุงไทยส่ง “มนต์รักข้าวฮางงอก” โดนใจออนไลน์ ยอดวิวรวมทะลุห้าล้าน!!

 

     จากหนังสั้นเนื้อหาดี ที่ชวนให้ย้อนคิดถึงความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิต ที่ธนาคารกรุงไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาอย่างเรียบง่ายผ่านภาพสวยๆ เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่อาจจะทำให้หลายคนอมยิ้ม ทำให้มนต์รักข้าวฮางงอก เป็นหนังสั้น Feel Good ในรอบปีที่สามารถเข้าถึงคนดูได้ง่ายจนมียอดวิวรวมทะลุห้าล้าน นับว่าเป็นการสื่อสารแบบใหม่ของแบรนด์ที่ทำให้เข้าถึงคนดูง่ายขึ้น และยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สานโอกาสให้กับคนมีฝันของธนาคารกรุงไทยได้เป็นอย่างดี  ธนาคารกรุงไทยปล่อยหนังโฆษณา “มนต์รักข้าวฮางงอก” สู่โลกออนไลน์โดยหนังโฆษณานี้ได้สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของโครงการข้าวฮางงอกหนองบัวสร้างหนึ่งในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”จากธนาคารกรุงไทยซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของเด็กคนหนึ่งที่ล้มเหลวจากการสอบติดแพทย์ แต่สามารถเป็นผู้พัฒนาโครางการข้าวฮางงอกในชุมชนหนองบัวสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อของจังหวัดได้สำเร็จ              ข้าวฮางงอก ของดีแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักของชุมชนหนองบัวสร้าง เป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือก ที่มีประโยชน์มากมาย มีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งถูกนำไปให้กับคนไข้โรคเบาหวานที่โรงพยาบาลในชุมชน นั่นคือสิ่งที่จุดประกายความคิดให้เกิดโครงการข้าวฮางงอกหนองบัวสร้าง โดยกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ผู้ชนะโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” เมื่อปี พ.ศ. 2557ซึ่งโครงการที่ชนะเลิศนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาองค์กรหรือชุมชนที่ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 420 โครงการหรือ 420 ชุมชน ตลอด 8 ปีที่ได้ดำเนินโครงการมาและเป็นที่มาของมนต์รักข้าวฮางงอก หนังโฆษณาที่กรุงไทยต้องการสื่อถึง ความหมายของคำว่า “ความสำเร็จ”ที่แม้ชีวิตจะไม่ได้เดินในเป้าหมายที่หวัง แต่เราสามารถเลือกเดินทางไปถึงความสำเร็จได้หลากหลายรูปแบบ ทุกคนสามารถสร้างความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองเป็นความสำเร็จที่เราได้ให้แก่สังคม ได้สร้างคุณค่าให้กับสังคมที่อยู่ ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งได้แล้ว โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”หนึ่งในกว่า 30 โครงการเพื่อสังคมจากธนาคารกรุงไทย ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมภายใต้“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้น้อมนำแนวคิดไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน เข้าประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งโครงการ“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” นี้ดำเนินการมาอยู่คู่กับความสำเร็จของหลายฝันขึ้นสู่ปีที่ 9 หนังโฆษณา “มนต์รักข้าวฮางงอก” ถือเป็นการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จและตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารกรุงไทย และสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว”สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bizethics.ktb.co.th