ผลสำรวจโดยเอ็กซ์พีเดีย ชี้คนไทยเชื่อจะมีความสุขเพิ่มขึ้นหากได้วันลาพักร้อนเพิ่ม ส่งผลให้มีสมาธิทำงานมากขึ้น พร้อมยอมงดเหล้าในวันหยุด

รายงาน Expedia Vacation Deprivation Report 2015 ระบุคนไทยขาดการพักผ่อนสูงสุดรั้งอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และติดอันดับ 6 ของโลก สาเหตุจากวันลาหยุดพักผ่อนไม่เพียงพอ

 

Expedia (เอ็กซ์พีเดีย) เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของโลก เผยผลสำรวจ 2015 Vacation Deprivation® study ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดพักผ่อนของคนในประเทศต่างๆ จัดทำเป็นประจำทุกปี ระบุ ไทยเป็นประเทศที่ผู้คนไม่ได้ลางานไปพักผ่อนหรือมีภาวะขาดการพักผ่อน Vacation Deprivation สูงสุดเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยคนไทยร้อยละ 64 รู้สึกว่าขาดการพักผ่อน และไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร โดยร้อยละ 49.9 ระบุว่ามีสาเหตุมาจากวันลาหยุดพักผ่อนไม่เพียงพอ

 

จอนตี้ นีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอร์เอเชียเอ็กซ์พีเดีย กล่าวว่า “การได้ลาพักร้อนเพื่อไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยให้สุขภาพดี (ร้อยละ 85.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและเพื่อนๆ (ร้อยละ 87.0) รวมไปถึงคู่รัก (ร้อยละ 92.5) ทั้งนี้ พบว่าความสุขของคนไทยนั้นขึ้นอยู่กับการได้ท่องเที่ยวถึงร้อยละ 84.8 แม้ผลสำรวจจะแสดงว่าคนไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับดัชนีความสุข แต่กลับไม่มีเวลาได้ท่องเที่ยวมากนัก โดยสาเหตุหลักๆ มาจากติดพันหน้าที่การงาน (ร้อยละ 37.3) ต้องการเก็บวันลาไว้ใช้ (ร้อยละ 25.7) รวมถึงไม่สามารถหาวันหยุดที่ตรงกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้ (ร้อยละ 29.7) โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 50 ระบุว่าเจ้านายของพวกเขาสนับสนุนให้พวกเขาไปเที่ยวพักผ่อน อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะเลือกรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากเลือกจะทำงานมากกว่าจำนวนวันหยุดที่เพิ่มขึ้น โดยเกือบ 7 ใน 10 เลือกที่จะรับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินมากกว่าได้รับวันลาหยุดพักผ่อนเพิ่มขึ้น”

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการสำรวจ: ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยจำนวน 357 ราย

 

ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย

·       ระดับตำแหน่งงาน: PMET (ร้อยละ 34.2) ระดับผู้ชำนาญการ (ร้อยละ 46.4) ระดับเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 19.4)

·       ร้อยละ 83 เป็นผู้มีงานประจำ

·       โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยทำงาน 42.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยกว่าร้อยละ 40.1 ทำงานอยู่ที่ 41-50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

·       ร้อยละ 94.9 มีมือถือสมาร์ทโฟน ร้อยละ 59.0 มีแลปท็อป และร้อยละ 61.9 มีทั้งมือถือสมาร์ทโฟนและแลปท็อป

เหตุผลที่เดินทาง

·       เดินทางเพื่อธุรกิจ (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี): ฮ่องกง (ร้อยละ 56.7) มาเลเซีย (ร้อยละ 59.6) ไทย (ร้อยละ 55) สิงคโปร์ (ร้อยละ 44.9)

·       เดินทางเพื่อพักผ่อน (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี): ฮ่องกง (ร้อยละ 92.4) มาเลเซีย (ร้อยละ 91.2) ไทย (ร้อยละ 92.5) สิงคโปร์ (ร้อยละ 90.4)

·       คนไทยมักท่องเที่ยวเป็นทริปสั้นๆ และช่วงวันหยุดยาว (ร้อยละ 56.8) มากกว่าทริปยาวๆ (ร้อยละ 22.3) ซึ่งลักษณะการท่องเที่ยวแบบนี้คล้ายกับสิงคโปร์ (ร้อยละ 60.8 และร้อยละ 24.1 ตามลำดับ) และมาเลเซีย (ร้อยละ 66.1 และร้อยละ 19.5 ตามลำดับ)

·       คนไทยจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ออกเดินทางท่องเที่ยวในทางช่วงวันลาหยุดพักผ่อน (ร้อยละ 55.9) เช่นเดียวกับคนสิงคโปร์ (ร้อยละ 52.6) และคนมาเลเซีย (ร้อยละ 52.6)

·       เหตุผลข้อใดที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุด

-          ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด: มาเลเซีย (ร้อยละ 70.5) สิงคโปร์ (ร้อยละ 80.1) ไทย (ร้อยละ 75.6)

-          พบเงินที่คิดว่าหายไปแล้ว: มาเลเซีย (ร้อยละ 43.1) สิงคโปร์ (ร้อยละ 47.1) ไทย (ร้อยละ 35.6)

-          ได้รับคำชมว่าดูอ่อนกว่าวัย: มาเลเซีย(ร้อยละ 22.3) สิงคโปร์ (ร้อยละ 20.7) ไทย (ร้อยละ 25.0)

 

เหตุผลที่ไม่มีวันลาพักร้อนเพื่อไปท่องเที่ยว

·       สมทบวันลาหยุดพักผ่อน (วันลาพักร้อน) สะสมไปไว้สำหรับปีหน้า: มาเลเซีย (ร้อยละ 26) สิงคโปร์ (ร้อยละ 29.7) ไทย (ร้อยละ 25.7)

·       ไม่สามารถจัดการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ได้ / ไม่มีคนรับช่วงต่องานในขณะที่ตนลาไปพักผ่อน : มาเลเซีย (ร้อยละ 38.2) สิงคโปร์ (ร้อยละ 33.2) ไทย (ร้อยละ 37.3)

·       ไม่สามารถหาเวลาว่างให้ตรงกับครอบครัว / เพื่อน / คู่รักได้: มาเลเซีย (ร้อยละ 29.9) สิงคโปร์ (ร้อยละ 23.1)ไทย (ร้อยละ 29.7)

·       มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยว: มาเลเซีย (ร้อยละ 32.9) สิงคโปร์ (ร้อยละ 20.0) ไทย (ร้อยละ 17.8)

·       ติดพันงานที่ทำอยู่จนต้องยกเลิกการท่องเที่ยว:  มาเลเซีย (ร้อยละ 56.6) สิงคโปร์ (ร้อยละ 45.1) ไทย (ร้อยละ 72.6)

 

คนไทยจะยอมทำอะไร หากได้วันลาพักร้อนเพิ่ม

·       คนไทยจะยอมงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 34.9) หากได้วันลาพักร้อนเพิ่มขึ้น ในขณะที่คนสิงคโปร์ยอมงดอาหารขยะ (ร้อยละ 49.6) และคนมาเลเซียยอมงดดูโทรทัศน์ (ร้อยละ 50.9)

 

เราต้องการวันลาพักร้อนเพิ่มขึ้นเพื่อ:

·       มีเวลาไปพักผ่อนมากขึ้น: มาเลเซีย (ร้อยละ 53.5) สิงคโปร์ (ร้อยละ 63.3%) ไทย (ร้อยละ 31.5)

·       เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ (ที่ยังไม่เคยไป / ไม่เป็นที่นิยม): มาเลเซีย (ร้อยละ 63.5) สิงคโปร์ (ร้อยละ 52.1) ไทย (ร้อยละ 66.5)

·       เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น : มาเลเซีย (ร้อยละ 52.6) สิงคโปร์ (ร้อยละ 52.9) ไทย (ร้อยละ 28.0)

 

หลังจากวันลาพักร้อน เรารู้สึกอย่างไร:

·       มีความสุขเพิ่มขึ้น: มาเลเซีย (ร้อยละ 89.7) สิงคโปร์ (ร้อยละ 89.5) ไทย (ร้อยละ 91.0)

·       อยากพักผ่อน: มาเลเซีย (ร้อยละ 88.0) สิงคโปร์ (ร้อยละ 86.2) ไทย (ร้อยละ 88.7)

·       ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว / เพื่อน / คนรัก : มาเลเซีย (ร้อยละ 91.4) สิงคโปร์ (ร้อยละ 89.9) ไทย (ร้อยละ 89.0)

·       มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น : มาเลเซีย (ร้อยละ 83.7) สิงคโปร์ (ร้อยละ 80.8) ไทย (ร้อยละ 81.6)

 

หลักการ

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นในนามของ Expedia โดย Northstar บริษัทซึ่งให้ข้อมูลและการประเมินผลชั้นนำของโลก การสำรวจครั้งนี้ใช้การประเมินผลแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 17 กันยายน 2558 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ the Kantar-owned GMI (Global Market Insite) และ Lightspeed Research amalgamated group of panels มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ทำงานแล้วจำนวน 7,855 คนจาก 24 ประเทศ

 

เกี่ยวกับ Expedia

Expedia คือบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของโลก ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการวางแผนและการจองบริการต่างๆ ของนักท่องเที่ยวผ่านเวบไซต์ Expedia ใน 31 ประเทศ โดดเด่นด้วยการให้บริการท่องเที่ยวออนไลน์แบบครบวงจร และตรงตามความต้องการ โดยมีโรงแรมที่ครอบคลุมกว่า 30,000 เมืองท่องเที่ยว ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก, กิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายอีกกว่า 5,000 กิจกรรม, และกว่า 400 สายการบินทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกๆ เวบไซต์ Expedia ในแต่ละประเทศนำเสนอแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรมและสายการบินราคาถูก บริการเช่ารถและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น Expedia ยังมีบริการจองรถเช่า และมีทีม Call Center ที่คอยสนับสนุนดูแลลูกค้าหลังการขาย อีกทั้งยังมีรีวิวจากนักท่องเที่ยวต่างๆ กว่า 11 ล้านคน

 

สมัครสมาชิกเอ็กซ์พีเดียวันนี้ ที่ เอ็กซ์พีเดียไทยแลนด์ รับสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษมากมายจากโปรโมชั่นที่หลากหลายตลอดทั้งปี อาทิเช่น คูปองส่วนลด เฉพาะสมาชิกเท่านั้น หรือ จองโปรโมชั่นแรงๆ ได้ก่อนใคร และ รับข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่ คลิกเลย! ที่  www.expedia.co.th

 

 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
บริษัท เอเออี แทรเวล จำกัด  http://www.expedia.co.th
https://www.facebook.com/Expedia.co.th