รายชื่อตัวแทนหนูน้อยยอดนักเล่านิทาน กทม.และภาคกลาง ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับการสรรหาสุดยอดหนูน้อยนักเล่านิทานจาก กทม. และภาคกลาง ในโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11”  ได้จัดแข่งขันขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park  ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม.  ซึ่งได้หนูน้อยยอดนักเล่านิทานที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4-6 ปี

- ด.ญ.กัญญาณัฐ มานะศรี (โดนัท)

- ด.ช.เดชาธร วสุรัตต์ (เทล)

- ด.ญ.กฤติญดา ชัยรัตน์ (มีมี่)

- ด.ญ.สุรัมภา กมลพันธ์ทิพย์ (อาไบ๊)

- ด.ญ.ภัคจิรา เอี่ยมชมชิด(จัสมิน)

- ด.ญ.รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ (อินเตอร์)

- ด.ช.วรภพ จงสฤษดิ์หวัง (เจคอป)

- ด.ญ.พรนรินทร์ บรรจงประเสริฐ (เบลล์)

- ด.ช.สิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (บอส)

- ด.ช.เนติภูมิ น้ำคำ (ตุลย์)

- ด.ช.ธนะพัฒน์ เมฆารัตนกุล (หลุยส์)

- ด.ญ.รัญชิสา เร่งเพียร (เจแปน)

- ด.ญ.สิรินดา ศิริเธียรวานิชกูล (กีวี่)

- ด.ช.ปวรุตม์ คำแท่ง (บีม)

- ด.ญ.ชนากานต์ อุปถัมภ์ (ปิ๊งปิ๊ง)

 

 ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 6-9 ปี

- ด.ญ.ณัฐนันท์ ศักดิ์ไพศาล (วันใส)

- ด.ญ.กฤตากานต์ รอดประเสริฐ (ฟอร์จูน)

- ด.ญ.ธรัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์ (วุ้น)

- ด.ญ.รพิรัตน์ พิพิธพัฒนากร (เอมอร)

- ด.ช.ชยพล ศรีชาเยช (พล)

- ด.ญ.พัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์ (โนเบล)

- ด.ช.นวมินทร์ สบายใจ (แอนดริว)

- ด.ญ.ณัฐณิชาช์ คงเกตุ (เบลล์)

- ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ (ออม)

- ด.ช.กฤตภาส ชัยวรรณ (เหนือ)

- ด.ญ.มนัสนันท์ จุดาศรี (แอฟ)

- ด.ช.ชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ (วิน)

- ด.ญ.ปาลิดา โฆษิตสราคม (สไปร์ท)

 

ใครที่พลาดชมความสามารถ ลีลาอันน่ารักสดใสสมวัย ของน้องๆหนูๆ ในส่วน กทม.และภาคกลาง อย่าเพิ่งเสียใจ ยังสามารถติดตามชม ลีลาความน่ารักและความเก่งกาจของน้องๆหนูๆ จากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ กับการสัญจรของโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11”   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.motherandcare.in.th, www.tkpark.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 241 8000 ต่อ 326, 330, 341