ติดตามรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น “สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย”

ติดตามรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น “สัปดาห์เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ เกาะสมุย”

โดย ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)และ โฆษกกระทรวงพลังงาน  ทางสถานีวิทยุ FM 92.5  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 - 08.00 น.