ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เปิดให้ผู้ใช้ทางทดลองใช้ฟรี 15-17 สิงหาคมนี้

 

ทาง พิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ ทางพิเศษเชื่อมสุข  กรุงเทพ-กรุงธน เปิดให้ผู้ใช้ทางทดลองใช้ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 05.30 น. ถึง 17 สิงหาคม 2559 เวลา 23.59 น. และ   เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคมนี้

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะเปิดให้ประชาชนขับรถยนต์ทดลองใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ตลอดทั้งเส้นทาง   รวมระยะทางประมาณ 16.7 กม. โดยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่เวลา 05.30 น.ของวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง เวลา 23.59 น.ของวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้  การเปิดทดลองใช้ในวันดังกล่าวจะยังไม่เปิดทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่ด่านบางซื่อ 1 (ขาออก) และด่านบางซื่อ 2 (ขาเข้า) โดยผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝั่งธน ให้ใช้ด่านกำแพงเพชร 2 ทางขึ้นอยู่บริเวณตรงข้ามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ  และผู้ใช้บริการทางพิเศษที่เดินทางมาจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ให้ใช้ทางลงจตุจักรลงสู่ถนนกำแพงเพชร 2 แล้วต่อเนื่องไปใช้ด่านบางซื่อ เพื่อเข้าสู่ทางพิเศษศรีรัช

    อัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เป็นแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดอัตราค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท ประกอบด้วย รถยนต์ 4 ล้อ อัตรา 50 บาท / รถยนต์ 6-10 ล้อ อัตรา 80 บาท และ รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ อัตรา 115 บาท  สำหรับด่านบางซื่อ 2 ซึ่งเป็นด่านเชื่อมต่อกับทางพิเศษ     ศรีรัช ใช้อัตราค่าผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ อัตรา 50 บาท / รถยนต์ 6-10 ล้อ อัตรา 75 บาท และ รถยนต์มากกว่า  10 ล้อ อัตรา 110 บาท