การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่บนเฟซบุ๊ก #ThaiCaresFor3Rs แสดงพฤติกรรมความยั่งยืนในครอบครัว

 ร่วมแบ่งปันภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองและเด็กๆ ช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร พร้อมร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพื่อสร้างอนาคตอันยั่งยืนยิ่งขึ้นให้แก่ประเทศไทย

เพื่อเฉลิมฉลองวันแม่ของไทย เฮงเค็ล ประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย #ThaiCaresFor3Rs เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวแบ่งปันตัวอย่างพฤติกรรมความยั่งยืนภายในบ้านและชุมชน

การแข่งขันจะมีขึ้นบนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายนและเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกครอบครัวสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยกติกาการแข่งขัน มีดังนี้

  1. ถ่ายภาพผู้ปกครอง (หนึ่งคนหรือมากกว่า) และบุตรหลาน (หนึ่งคนหรือมากกว่า) ในอิริยาบถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
  2. โพสต์ภาพถ่าย พร้อมคำบรรยาย และแฮชแท็ก #ThaiCaresFor3Rs ในช่อง ‘คอมเมนต์’ ของโพสต์การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่ #ThaiCaresFor3Rs

ภาพถ่าย 50 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร ความคิดสร้างสรรค์ การนำไปปฏิบัติได้จริงของไอเดีย 3Rs จะได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ตพิเศษจากเฮงเค็ล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม จากดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ประกาศผลรางวัลวันศุกร์ที่ 16 กันยายน บนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎและกติกาการแข่งขันได้ที่
www.facebook.co.th/ThailandMostSustainableFamily

“สิ่งสำคัญคือให้ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องความสำคัญของความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มจาก วิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้เราบรรลุผลสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วและไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งขณะแปรงฟัน เหล่านี้เป็นพฤติกรรมด้านความยั่งยืนพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถช่วยสร้างอนาคตอันยั่งยื่นให้แก่ประเทศของเราได้” ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

“นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ เฮงเค็ล มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ สสวท. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความยั่งยืนในบ้านและในชุมชนท้องถิ่น สิ่งที่สำคัญของความยั่งยืนคือความท้าทายที่ส่งผลต่อเราทุกคน การแข่งขันนี้เน้นถึงความจำเป็นที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก จะต้องร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเราทุกคน” อีริค อีเดลแมน ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าว

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวันแม่ #ThaiCaresFor3Rs ชิงรางวัลกิฟต์เซ็ตพิเศษจากเฮงเค็ล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม จากดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

คุณสมบัติ

  • ครอบครัวที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพผลงานมาจากบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ถูกต้อง โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นเจ้าของบัญชีเองเท่านั้น การตั้งบัญชีหลายบัญชีหรือใช้บัญชีของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้ามและจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าแข่งขัน
  • พนักงานประจำและ/หรือพนักงานชั่วคราว และครอบครัวหรือญาติของพนักงาน (บุตร-ธิดา, ผู้ปกครอง, พี่ชายน้องชาย หรือ พี่สาวน้องสาว รวมถึงคู่สมรส) ของสสวท. และเฮงเค็ล อาจเข้าร่วมการแข่งขัน แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ชนะการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าใดๆ เพื่อเข้าร่วมหรือชนะการแข่งขัน

ระยะเวลาการแข่งขัน
ส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 12 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.

กติกา
1. ถ่ายภาพผู้ปกครอง (หนึ่งคนหรือมากกว่า) และบุตรหลาน (หนึ่งคนหรือมากกว่า) ในอิริยาบถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3Rs (ลดการใช้, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
2. โพสต์ภาพถ่าย พร้อมคำบรรยาย และแฮชแท็ก #ThaiCaresFor3Rs ในช่อง ‘คอมเมนต์’ ของโพสต์การแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่ #ThaiCaresFor3Rs
3. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือหลังจากนี้)
4. ภาพถ่ายจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
5. วีดีโอ ภาพถ่าย หรือเรื่องราวทั้งหมด จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับ และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิของบุคคลหรือหน่วยใดๆ
6. สสวท. และเฮงเค็ล สงวนสิทธ์ในการใช้วีดีโอ ภาพถ่าย หรือเรื่องราว บางส่วนหรือทั้งหมด ในสื่อทุกชนิด และตามวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม โดยไม่จำกัดระยะเวลา และโดยไม่มีค่าตอบแทน

การคัดเลือกผู้ชนะ
1. การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้เกณฑ์ ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร ความคิดสร้างสรรค์ การนำไปปฏิบัติได้จริงของไอเดีย 3Rs (ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
2. รายชื่อผู้ชนะจะถูกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละครอบครัวสามารถชนะรางวัลได้ครอบครัวละ หนึ่ง (1) รางวัลเท่านั้น
4. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับของรางวัล
1. ผู้ชนะจำนวนห้าสิบ (50) คน จากการแข่งขันประกวดภาพถ่ายวันแม่ #ThaiCaresFor3Rs จะได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ตพิเศษจากเฮงเค็ล
2. ของรางวัลไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้
3. ภาพของรางวัลที่เห็นในในเฟซบุ๊กเป็นภาพที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีความแตกต่าง สสวท. และเฮงเค็ลสงวนสิทธิ์ในการแทนที่ของรางวัล
4. ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องตอบกลับผู้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งมอบของรางวัล ภายในวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ 2559 ผ่านทางกล่องข้อความส่วนตัวของเฟซบุ๊ก (Facebook Private Message) ของเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน หากไม่มีการติดต่อมาภายในวันดังกล่าว รางวัลจะถือเป็นโมฆะ ผู้ชนะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงของการข้อมูลการติดต่อ ผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นถูกต้องและติดต่อได้ภายในประเทศไทย

กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ
1. สสวท. และเฮงเค็ลสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปภาพ และข้อมูลของผลงานของผู้เข้าแข่งขันในการโฆษณา สื่อการประชาสัมพันธ์อื่นๆ หรือเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดอื่นๆในอนาคต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
2. สสวท. และเฮงเค็ลสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศบนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน
3. สสวท. และเฮงเค็ลจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องจากความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดจากของรางวัล และ/หรือ ผลต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องใดๆ จากการแข่งขัน
4. ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นภายในหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ สสวท. และเฮงเค็ลสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทนั้นๆ และคำตัดสินของสสวท. และเฮงเค็ลถือเป็นที่สิ้นสุดและผลการตัดสินถือมีผลผูกพัน
5. การแข่งขันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือจัดการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเฟซบุ๊ก ผู้เข้าแข่งขันมอบข้อมูลให้แก่สสวท. และเฮงเค็ล ไม่ใช่เฟซบุ๊ก

รางวัล
ภาพถ่าย 50 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร ความคิดสร้างสรรค์ การนำไปปฏิบัติได้จริงของไอเดีย 3Rs จะได้รับรางวัลกิฟต์เซ็ตพิเศษจากเฮงเค็ล บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม จากดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี ประกาศผลรางวัลวันศุกร์ที่ 16 กันยายน บนเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/ThailandMostSustainableFamily