สสส.นำ 300 ผู้ประกอบการเข้าสู่องค์กรลดพุงลดโรค

 

 

  นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานสัมมนาสถานประกอบการ   จำนวน 300 องค์กร เพื่อสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรลดพุงลดโรค” และนำไปดูแลสุขภาพ 4 ด้านของพนักงาน ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สติปัญญา และอารมณ์ โดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) (ที่3 จากซ้าย) ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริม   วิถีชีวิตสุขภาวะ สสส (ที่ 2 จากขวา)และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ที่ 3 จากขวา) เข้าร่วมด้วย เมื่อเร็วๆ นี้