โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนคุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเข้าร่วม ‘โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่มาตรฐานอาเซียน’ เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานเด็กไทยให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรมในโครงการฯ อาทิ

-  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘สร้างเด็กปฐมวัยไทยสู่อาเซียน’

-  เสวนา ‘พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานอาเซียน’ โดย นักวิชาการผู้เชียวชาญด้านอาเซียน 

-  ร่วมค้นหาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กไทย ‘พัฒนาเด็กปฐมวัยไทยในศตวรรษที่ 21สู่มาตรฐานอาเซียน’

-  เวิร์กช็อป ‘การใช้สื่อที่เหมาะสมกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กปฐมวัย’

-  เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 

-  นิทรรศการ ‘มาตรฐานเชิงคุณภาพของเซียน’ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในงาน

 

วัน เวลา และสถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ : เชียงใหม่

วันที่ 17-18 ก.ย. 59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน

หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ย. 59 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่เปิดสำรองที่นั่ง

ภาคกลาง : ราชบุรี

วันที่ 24-25 ก.ย. 59 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

หมดเขตรับสมัคร 21 ก.ย. 59 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่เปิดสำรองที่นั่ง

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น

วันที่ 1-2 ต.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 28 ก.ย. 59 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่เปิดสำรองที่นั่ง

ภาคใต้ : สงขลา

วันที่ 8-9 ต.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา         

หมดเขตรับสมัคร 5 ต.ค. 59 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่เปิดสำรองที่นั่ง

กรุงเทพฯ 

วันที่ 12-13 ต.ค. 59    อุทยานการเรียนรู้ TK park     

หมดเขตรับสมัคร 10 ต.ค. 59 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่เปิดสำรองที่นั่ง

 

สมัครด่วน ! จำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครร่วมโครงการฯ ตามช่องทางดังนี้

ทางออนไลน์ www.motherandcare.in.th  หรือ หน่วยงาน/โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ

  หรือโทร. 085 931 0404  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 085 931 0404 หรือ www.motherandcare.in.th , facebook/motherandcare