กสจ.แต่งตั้งKTAMต่ออีก2ปีจัดการงานทะเบียนสมาชิก

 

 

      

               นางชวินดา  หาญรัตนกูล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายวิทัศน์  เตชะบุญ (ซ้าย) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ในพิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก โดยบลจ.กรุงไทย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการงานทะเบียนสมาชิก ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 2  ปี ณ ห้องประชุม UNIVERSE 1 ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 (เมื่อเร็วๆนี้ )