KTAM จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ ใจเปลี่ยนโลก ” สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน

 

 

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)หรือ KTAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ ใจเปลี่ยนโลก ” โดยมี นายเอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเติมกำลังใจพนักงานในการเผชิญอุปสรรคทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 บลจ.กรุงไทย อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ชั้น 32 เมื่อเร็วๆ นี้