ค่าเสียหายส่วนแรก มีสองแบบนะ

 

ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นภาษาที่ใช้กันในวงการประกันวินาศภัยครับ จะพบเห็นได้บ่อยในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยที่ผ่านมามีการเข้าใจใช้ผิดๆกันอย่างมากมาย บางคนก็เลือกใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเข้าใจง่ายกว่า บางคนก็เหมารวมเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกหมด ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้บ่อยครั้งครับค่าเสียหายส่วนแรกที่บางคนเข้าใจกันนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

  1. ค่า Excess (เอ็กเซส)

  2. ค่า Deductible (ดีดั้คทิเบิ้ล)

ซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองชนิดนี้ ทำงานคนละแบบกันเลยครับ โดยหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเดียวกัน เดี๋ยวผมจะมาอธิบายง่ายๆให้ฟังว่าทั้งสองชนิดนี้แตกต่างอย่างไร ผมจะขอใช้คำทับศัพท์แทนการใช้คำว่าค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนนะครับ

ค่าเอ็กเซส Excess

เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องช่วยบริษัทประกันภัยรถยนต์จ่ายในกรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีความชัดเจนหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยค่าเอ็กเซสจะพบเจอได้บ่อยครั้งสำหรับผู้ใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยมูลค่าจะอยู่ที่ 1,000 - 2,000 บาท ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของเรามีรอยบาดแผลขีดข่วนที่เราไม่ทราบ และต้องการไปเคลมประกันชั้น 1 เพื่อซ่อมแซม แม้ว่าจะตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกอย่าง แต่เนื่องจากรูปคดีไม่ชัดเจน (ว่าเราลงมือเองหรือปล่าว ) ทำให้เราต้องเสียค่า excess เพิ่มเติม

ค่าดีดั้คทีเบิ้ล Deductible

ผมมักเรียกตัวนี้ว่าค่าเสียหายส่วนแรก เพราะความหมายใกล้เคียงมากกว่า ค่าดีดั้คทิเบิ้ลนี้เป็นตัวเลขที่กำหนดไว้อยู่ในกรมธรรม์ตั้งแต่เริ่มทำแล้ว เป็นราคาที่กำหนดไว้ว่าในการเคลมประกันทุกครั้ง ผู้เรียกร้องสินไหมประกันภัยต้องเสียค่าธรรมเนียมดีดั้คทีเบิ้ลตัวนี้ก่อน แล้วราคาส่วนเกินในการซ่อมแซมนั้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบให้เอง มูลค่าจะมีตั้งแต่ 2,000-6,000 บาทขึ้นไป ค่า Deductible นี้มีไว้เพื่อลดหย่อนเบี้ยประกันภัยรายปีให้ต่ำลง แต่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเองเมื่ออยากจะเคลม 

 

ที่มา : rabbit finance