KTAM ทำบุญทอดกฐินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ภาพข่าวที่ ๑)

 

 

นายวัชรา ตันตริยานนท์  ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จากขวา) นำทีมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 เพื่อการก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม วัดสันกลาง จังหวัดน่าน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเร็วๆนี้