มูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” ๓ – ๑๑ ธันวาคมนี้

 

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” โดยจัดแสดงประติมากรรมจากผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ภายใต้ตราสินค้า บุหงาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และขอเชิญประชาชนร่วมในการถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  โดยร่วมปักดอกไม้ ณ บริเวณ ฮอลล์ออฟเฟรม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคมนี้