ธนชาต เปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” เพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน

 
ธนาคารธนชาตเปิดตัวโครงการ
 
“ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙”
 
มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

              ธนชาตน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาของการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย โดยร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เปิดตัวโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” มุ่งปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าปลูกริมถนนทั้งเส้นทางระยะทางรวม 25 กิโลเมตร

              ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายอุดม ชัยเทพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายสาขา (เชียงใหม่) เปิดเผยถึงการจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” ว่า “ธนชาตได้สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาของการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย จึงจัดโครงการนี้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานธนาคารธนชาต ผู้บริหารหน่วยงานราชการท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันปลูกต้นมะฮอกกานี พันธุ์ไม้ใหญ่ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่มาปลูกตามริมทางสาธารณะของชุมชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้ร่มรื่นสวยงามยิ่งขึ้น

 

โดยจะปลูกบริเวณไหล่ทางริมถนนบนเส้นทางเลียบแม่น้ำแม่ปิง ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นำร่องในเฟสแรก ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมร่วมมือและสนับสนุนผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีส่วนดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตั้งเป้าจะปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทั้งในอำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง รวมระยะทางทั้งสิ้น 25 กิโลเมตร”

 

             ความร่วมมือระหว่างธนาคารธนชาต หน่วยงานราชการท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ อ.สันป่าตอง     จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ ๙” ที่เริ่มต้นจาก ต.แม่ก๊า จะเป็นโครงการต่อเนื่องที่จุดประกายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน