“ดีน่า ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น” มอบเงินรายได้กว่า 2 ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีน่า ในเซเว่น อีเลฟเว่น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น2,003,820 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้กิจกรรม“ล้านความดี กับดีน่า”ในช่วงเทศกาลกินเจที่ผ่านมา ร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ และมีคุณสุพัชรมณี ศรีวลี, คุณมธุวลี สถิตยุทธการ และคุณคัมภีร์ เมตตาเป็นตัวแทนเข้ามอบ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมานี้