เอไอเอส จัดพิธีทำบุญ 100 วัน ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

 

 

 

 

  ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ งามสะพรั่ง                       

วัดเวียงวัง ดั่งสวรรค์ อันวิจิตร

        จอมกษัตริย์ ฉัตรจักร์ คุ้มชีวิต

ทั่วทุกทิศ ทวยประชา ผาสุขใจ

        หยาดใสปลาย พระนาสิก จอมกษัตริย์                  

ภาพฉายชัด เพื่อปวงชน พ้นยากเข็ญ

        สิ้นแผ่นดิน ที่เก้า หนาวเยือกเย็น                         

ขอเกิดเป็น ข้ารองบาท ทุกชาติไป

        เสียงประโคม ย่ำยาม แว่วสามโลก             

คือความโศก ชนสยาม ร้องร่ำไห้

        กราบพระบาท หยาดน้ำตา หลั่งอาลัย                  

เหมือนดวงใจ ของแผ่นดิน จักสิ้นตาม

        โอ้ว่า พระทูล กระหม่อมแก้ว

นิราศแล้ว จากแหล่งหล้า ประชาสยาม

        เหลือพระราชธรรม ค้ำเขตคาม

ฝากนิยาม ความเป็นไทย ไปนิรันดร์

  ประพันธ์โดย อาจารย์นพพร เพริศแพร้ว

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส ร่วมกับ กลุ่มอินทัช ซึ่งประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (อินทัช), บมจ.ไทยคม (ไทยคม) และ บมจ.ซีเอส ล็อกซ อินโฟ (ซีเอสล็อกซ) พร้อมด้วยพนักงานและชาวพหลโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 189 รูป ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งมีการขับเสภาน้อมแสดงความอาลัยโดยอาจารย์นพพร เพริศแพร้ว และการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา