เรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สนุกกว่าที่คิด แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

 

เรียนกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สนุกกว่าที่คิด
แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

 

 

หลายคนเชื่อว่าจะเรียนกฎหมายควรต้องเป็นคนเรียนเก่ง ถึงจะประสบความสำเร็จได้ ความจริงแล้วอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่า วิชากฎหมายถูกมองว่ามีภาษาการใช้ที่ยาก เพราะมีศัพท์บัญญัติต่างๆ แต่ความจริงความง่ายหรือความยากล้วนเป็นเรื่องของ “เทคนิคในการเรียนรู้” สำหรับคนที่รักจะเรียนกฎหมายจริงๆ สามารถเรียนอย่างสนุกได้ เพราะอาจารย์ผู้สอนที่ชำนาญจะมีเทคนิควิธีการสอนที่สนุกทำให้การเรียนกฎหมายไม่น่าเบื่อ และที่สำคัญคือจะได้ “สนุกกับการได้คิดวิเคราะห์” อยู่ตลอด นอกจากนี้ยังมีเทคนิคสำคัญจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จแนะนำรุ่นน้องมา เช่น การดูข้อสอบเก่าเป็นแนวทาง  อ่านคำบรรยายเก่า ๆ ติดตามคำบรรยายใหม่ๆ และ การทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำให้ได้เปรียบกว่าคนอื่น  เพราะการเรียนกฎหมายเรื่องของ "การอ่าน" เป็นสิ่งสำคัญของวิชานี้ ถ้าหากมีความขยัน เชื่อมั่นและตั้งใจ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบัน “คณะนิติศาสตร์” ติด 1 ใน  10 คณะในฝันที่น้อง ๆ อยากเข้ามาศึกษาต่อ อาจเพราะความศรัทธาและเชื่อมั่นในวิชาชีพด้านกฎหมาย อีกทั้งเป็นวิชาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง ได้สนุกไปกับการเรียนรู้ และได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ตลอดเวลา วิชากฎหมายยังเป็นการวางรากฐานสำคัญที่นำไปใช้ในการเรียนสาขาอื่นๆ  เช่น ธุรกิจ หรือ บัญชี ได้อีกด้วย ที่จะทำให้ได้เปรียบผู้อื่นในสายงานเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ ตำรวจ ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร ปลัด หรือสามารถทำงานในสายสื่อสาร, การค้าและอุตสาหกรรม ,วิชาการสังคมสงเคราะห์, การเมืองและอื่นๆ อีกมากมาย โดยหนึ่งในหลักสูตรนิติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของนักศึกษาหรือผู้สนใจกฎหมายมายาวนาน คือ “คณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เราเปิดสอนนิติศาสตร์มากว่า 40 ปี สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ประจำเป็นอดีตผู้พิพากษา คุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการเรียนโดยจำลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำลอง และมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ดำเนินงานโดยอาจารย์และนักศึกษา เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

          ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้ การสอนแบบใหม่ ที่เรามี ทำให้มีเทคนิคทำให้การเรียนกฎหมายนั้นไม่ยากและไม่เกินความสามารถของทุกคน เพื่อสนุกไปกับการเรียนกฎหมายในแบบที่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อน เพราะเราต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้ถูกต้อง รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมาย หลักการ ตลอดจนหลักการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมายได้รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายที่จะส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อาทิ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมสัมมนา  การจัดค่ายต่างๆ การเรียนรู้ผ่าน ศูนย์กฎหมายศรีปทุม เพื่อให้บริการสังคม เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ให้นักศึกษา เป็นต้น จึงขอฝากไว้ว่า หลายคนอาจคิดว่ากฎหมายเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เรียนยาก จบยาก ต้องท่องตำราหนาเป็นเล่ม ๆ เป็นวิชาที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างตั้งใจ ซึ่งความคิดเดิม ๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กฎหมายที่ว่า ยากจะกลับง่ายและเข้าใจได้แบบลึกซึ้ง เพราะเราให้เรียนรู้กับตัวจริง สัมผัสกับผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรง จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆในสายอาชีพทุกสายอาชีพได้อย่างดี ถ้าชอบและตั้งใจไม่มีคำว่า ยาก แน่นอน

 

            โจ๋-ธิษณ์ บกสวาทซา หนุ่มหน้าใส อารมณ์ดี มากรอยยิ้ม อนาคตนักกฎหมายรุ่นใหม่ ดีกรีเดือนคณะนิติศาสตร์ SPU และนักกีฬาบาสเกตบอลแชมป์กีฬาปัญญาชน กล่าวว่า อยากเป็นนักกฎหมายที่ดี ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจศึกษาค้นคว้า อ่านหนังสืออยู่เสมอ คิดวิเคราะห์ทบกวนกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำมาใช้กับวิชากฎหมายได้ ถ้าใครมีพื้นฐานเหล่านี้ก็จะทำให้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น ประทับใจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะคณาจารย์ทุกท่านให้ความรู้และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกคนเหมือนลูก คอยให้คำปรึกษาแนะนำด้วยความรักความห่วงใยตลอดเวลา อยากให้น้องๆ ลองศึกษากฎหมายดูบ้าง ใคร ๆ อาจเป็นคณะที่คิดว่าเรียนยาก แต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะทุกสาขาวิชาย่อมมีความยากของมัน แต่ต้องไม่ท้อ กฎหมายเป็นวิชาที่สนุก เพราะไปกับการได้เรียนรู้กฎหมายมาตราต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างดี เพียงแค่พยายามหามุมสนุกกับทุกเรื่องที่เรียน มองว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน คิดว่าคนไทยทุกคนควรจะรู้กฎหมายว่าแท้จริงเป็นอย่างไร ถ้าได้เรียนแล้วจะรู้ว่าเราได้ก้าวนำคนทั่วไปมาหนึ่งก้าว แม้แต่วิธีคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ  เหมือนมีเกราะป้องกันตัวเอง  ขอแค่มีความขยัน อดทนก็จะประสบความสำเร็จและมีอนาคตในการงานที่ดีได้แน่นอน”

สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจนิติศาสตร์  ถ้ามีการเตรียมตัวให้พร้อมและตั้งใจจริง ความฝันและอนาคตที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ก็ไม่ยากเกินความพยายาม ผู้ที่สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมัครเรียนพร้อมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 60 พร้อมรับทุนโควตาพิเศษ ปี 60 มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท!!!  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00 - 17.00 น. หรือคลิกเข้าไปดูข้อมูลสาขาวิชาได้ที่ https://goo.gl/8J6F2u

####