สนพ. จัดบูธให้ความรู้ Energy 4.0 งาน Thailand Energy Efficiency Week 2017

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดบูธให้ความรู้ Energy 4.0 ในงาน Thailand Energy Efficiency Week 2017 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560

เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานพัฒนาเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 ติดตามได้ที่บูธ S05 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ EPPO Thailand