NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่สวนพฤกศาสตร์เขาหินซ้อน ฯ

 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่สวนพฤกศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมวัสดุปลูกในการเพาะชำกล้ากล้าไม้สมุนไพร แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นการส่งเสริมการเกษตรในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้