TOG WALK RALLY แบ่งปันความรู้สู่เยาวชน

 

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม “TOG WALK RALLY แบ่งปันความรู้สู่เยาวชน” หนึ่งในโครงการเพาะรักษ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร TOG มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม จ.นนทบุรี