อบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ First S-Curve และ News S-Curve

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยดิจิทัลอย่างยั่งยืน จัดอบรมสัมมนาเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรม First S-Curve และ News S-Curveเพื่อเป็นการส่งเสริมและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจจนสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนเองได้ โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องรามา 9 ชั้น 6 โรงแรม SC Park สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขวัญพัฒน์ นิลมณีนาวา โทร 090-914-3831 หรือ https://scurvehub.com/home

ความเห็นที่ 1
gun100

เป็นทางเลือกให้กับ sme ที่ดีมาก ๆ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 2
thuynaja

ดีค่ะสดวกสบายขึ้น
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 3
thuypheeba

ได้เวลาอัพเดทตัวเอง

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 4
thuynaja

ติดตามเลยค่ะ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 5
Bonuszaabo

:em16: :em16: :em16: :em16:

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com