จิตอาสา NPS ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนฯ แจกต้นกล้าสมุนไพรด้วยวัสดุปลูกเถ้าชีวมวลแก่ประชาชน

 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
หรือ เอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แจกต้นกล้าสมุนไพรด้วยวัสดุปลูกเถ้าชีวมวลแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจนำไปปลูกขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยต้นกล้าสมุนไพรได้ใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของ เอ็นพีเอส  ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี