Traveloka ร่วมมือกับ Expedia ลงทุนเพื่อผู้ใช้บริการทั่วโลก

Traveloka ร่วมมือกับ Expedia ลงทุนเพื่อผู้ใช้บริการทั่วโลก
 
 
 
     Traveloka ประกาศกระชับความร่วมมือกับ Expedia ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนด้านการจัดหาโรงแรม เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการของ Traveloka
 
     จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Traveloka ผู้นำด้านการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักออนไลน์ ซึ่งมีสาขาให้บริการมากถึง 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด จึงทำให้เกิดความสนใจในการร่วมลงทุนจากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการจัดหาโรงแรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรของ Expedia (Expedia Affiliate Network) และการให้ Expedia รวมถึง East Ventures, Hillhouse Capital Group, JD.com และ Sequoia Capital เข้าร่วมลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน Traveloka ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมที่มากถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
     โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตลาดโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเครือข่ายโรงแรมที่กว้างขวางและครอบคลุมของ Expedia จากทั่วโลก จะทำให้ Traveloka มีการเติบโตทางธุรกิจที่มากขึ้น และสามารถขยายการบริการไปยังทวีปเอเชียและอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 
     การร่วมมือเป็นพันธมิตรดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดยั้งของ Traveloka ที่จะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุดให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับโรงแรมคู่ค้าต่างๆ ของ Traveloka อีกด้วย