โครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข ปล่อยคลิปฉุดคนวัยหลักสี่ต้องดู! ต้องคิด! เตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย

 

 

 

 

 

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ดำเนินโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society หรือ ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข”ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก เพื่อสร้างสังคมสุขสูงวัยอย่างแท้จริง เป้าหมายหลักคือ การสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับประชากรวัยก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุ เพื่อนำไปประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลัก กายฟิต-จิตดี-มีออม
 
คลิปสนุกๆได้สาระ  “GPS to healthy aging” จากโครงการไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุขไอเดียโดย บริษัท เฟมไลน์ จำกัด นำเสนอหลักการเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย ตั้งแต่อายุ 45 แบบเข้าใจง่ายและสนุกสนานชวนติดตามดำเนินเรื่องด้วยสามีภรรยาวัย 45 ขับรถตามระบบนำทาง GPS มาถึงหลักสี่ สองสามีภรรยาล้อเลียนกันว่าต่างก็ถึงวัยหลักสี่กันแล้ว GPS จึงเปลี่ยนโหมดนำทางพาทั้งสองคนที่ไม่เคยคิดเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ไปพบตรวจสอบทั้ง 3 ด่านคือ กายฟิต-จิตดี-มีออม ซึ่งยังไม่สาย ถ้าทั้งสองคนเตรียมความพร้อมสูงวัยตั้งแต่อายุ 45

อีก 15 ปีประเทศไทยจะมีอัตราผู้สูงวัยมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์และจากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มก่อนสูงวัยในเขตบางขุนเทียนและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พบว่ายังขาดการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 50 เริ่มมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)และไม่มีเงินออมที่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

หลัก กายฟิต-จิตดี-มีออม  จึงเป็นเสมือน GPS นำทางสู่เส้นทางสูงวัยอย่างมีความสุขทุกด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน  อย่าคิดว่าแค่หลักสี่ยังไม่ไกล เดี๋ยวค่อยวางแผน เพราะเผลอแผลบเดียว จากหลักสี่ก็ไปคลองหก(สิบ) แล้ว ถ้าไม่อยากสูงวัยอย่างหลงทาง ไปต่อลำบาก และยังเป็นภาระกับลูกหลาน ก็ต้องสตาร์ทเตรียมพร้อมซะตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะ

คลิกเตรียมพร้อมได้ที่ www.pfizerhealthyagingsociety.com