"โครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์"

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน และ อสม. ทุกท่าน

เข้าร่วมสมัคร "โครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์" รับเงินรางวัลสนับสนุน "ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข" เพื่อก้าวไปสู่การเป็น อสม.ยุคดิจิทัล

สื่อสารงานสาธารณสุขชุมชนได้อย่าง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม นี้

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ais.co.th/aorsormor/contest.html