สนพ. ร่วมสืบสานต้นแบบปรัชญาพอเพียงผ่านหนังสั้น “เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ”

สนพ. ร่วมสืบสานต้นแบบปรัชญาพอเพียงผ่านหนังสั้น

“เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” 

ปลูกฝังคนไทยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

เหมือนต้นแบบความพอเพียงของปวงชนชาวไทย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดทำคลิปหนังสั้น ร่วมสืบสาน  พระราชปณิธาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงวางรากฐานและเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย ความพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังจะถูกจดจำและระลึกไปตราบนานเท่านาน และขอเชิญชวนคนไทยใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า “ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2” ผ่านดินสอทรงงาน 1 แท่งของพ่อ ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝังลูกจะทำและใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัดแบบพ่อเริ่มง่ายๆ จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ๆ ตัว


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ สนพ. ได้เคยผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อในหลวงต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพยนตร์ชุด "หลอดยาสีพระทนต์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางสื่อโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ประเภทส่งเสริมสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และภาพยนตร์ชุด "ข้าวผัดอิ่มใจ" ได้รับรางวัลจากภาพยนตร์ดีเด่นประจำปี 2555 จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยทั้ง 2 เรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงาม ไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้จริง  


ดินสอหนึ่งแท่งของพ่อจะสอนอะไรเรา และในปี 2560 สนพ. จึงได้จัดทำคลิปหนังสั้น “เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” ภายใต้โครงการรวมพลังหาร 2 ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า 70 ปี พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ให้ นักพัฒนา และทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง ซึ่งจะเห็นได้จากภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เราจะเห็นพระองค์ท่านทรงถือสมุดบันทึก แผนที่ และดินสอ พระองค์ทรงเลือกที่ใช้ดินสอในการทรงงาน ด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็ลบง่าย แม้จะเป็นเพียงดินสอหนึ่งแท่ง แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าเสมอ 


หนังสั้นนี้ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่สูญเสียพ่อ เริ่มเก็บตัวเงียบและหมกตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียว เอาแต่เก็บข้าวของเก่าๆ ของพ่อมาใช้ ทำให้ความสัมพันธ์ของผู้เป็นแม่และลูกชายเหินห่างกันจนรู้สึกว่าลูกชายทำตัวแปลกๆ แม่จึงตัดสินใจมาปรึกษาคุณครูเรื่องลูก และแม่ได้หยิบดินสอแท่งกุดจนใช้แทบไม่ได้แล้ว บอกครูว่า ของดีๆ ที่ซื้อให้เค้าก็ไม่เอามาใช้ คุณครูจึงหยิบสมุดเรียงความเรื่อง “พ่อของผม” ของเด็กชายมาให้แม่อ่าน….ใจความตอนท้ายของเรียงความได้เขียนไว้ว่า “….ถึงตอนนี้ พ่อจะไม่กลับมาอีกแล้ว แต่ผมจะใช้ ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่า เพราะทุกครั้งที่ผมประหยัด ผมจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ ผม (เสียงสะอื้นเด็กชาย) คุณครูจึงวางดินสอแท่งกุดนั้น และบอกว่าเด็กชายตั้งใจใช้จนกว่าจะใช้ไม่ได้ เหมือนกับต้นแบบความพอเพียงของคนไทย


สนพ. มุ่งหวังให้หนังสั้นเรื่อง #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงวางรากฐานและเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย ความพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังจะถูกจดจำและระลึกไปตราบนานเท่านาน และอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า “ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2” หนังสั้นเรื่อง #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมศกนี้ และสิ้นสุดก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สามารถติดตามหนังสั้น (เวอร์ชั่นเต็ม) ได้ที่ Facebook FanPage รวมพลังหาร 2 และเว็บไซต์ www.รวมพลังหาร2.com 


ลิ้งก์หนังสั้นเรื่อง #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ 

Facebook : https://www.facebook.com/eppohan2/videos/2043245209239220/

YouTube : https://youtu.be/JAYBITZmmuI