สมาคมโฆษณาดิจิทัลจับมือพันธมิตรสื่อจัดงาน DAAT DAY 2017

สมาคมโฆษณาดิจิทัลจับมือพันธมิตรสื่อจัดงาน DAAT DAY 2017

งานสัมมนาการตลาดและการสือสารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของไทย


สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับพันธมิตรสื่อดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศจัดงานสัมมนาการตลาดและการสื่อสารดิจิทัลประจำปี 2560 หรืองาน DAAT DAY 2017 เพื่อส่งเสริมให้นักโฆษณา นักการตลาด ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับความรู้และพร้อมที่จะเดินหน้าอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน


นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดงาน DAAT DAY 2017 กล่าวว่า “งานสัมมนาประจำปีของสมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากกว่า 50พันธมิตรสื่อดิจิทัลและแบรนด์ชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศร่วมนำเสนอข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่ผู้ร่วมงานสัมมนากว่า 2,500 คน” 


นายแพทย์ศุภชัยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ไฮไลท์สำหรับงาน DAAT 2017 เป็นการแบ่งห้องสัมมนาออกเป็น 4 ห้องตามความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ห้องผลงานสร้างสรรค์ – Creativeห้องสื่อและการวางแผน – Media ห้องนวัตกรรม – Innovation & Technology และห้องสัมมนาหลัก – DIGITAL 4.0 ซึ่งใช้แถลงตัวเลขวิจัยล่าสุดของสมาคมฯ เรื่องการใช้งบประมาณโฆษณาดิจิทัลของประเทศไทยแล้วทางเรายังได้รับเกียรติจาก 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัลระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นและสิงค์โปร์ร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย”


สำหรับภาพการใช้งบประมาณโฆษณาดิจิทัลของประเทศไทย นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า“ตลาดโฆษณาดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2560 ยังคงมีการเติมโตอย่างต่อเนื่องด้วยยอดการใช้จริงของครึ่งปีแรกอยู่ที่ 6,086 ล้านบาท โดยสมาคมฯ ได้ประมาณการเม็ดเงินของทั้งปีที่กว่า 12,000 ล้านบาท” 


ทั้งนี้ นายราชศักดิ์ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งบประมาณโฆษณาทางสื่อดิจิทัลสูงสุด 3 อันดับแรกยังคงเป็น กลุ่มการสื่อสารตามมาด้วยยานยนต์และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว” “สำหรับแพลตฟอรม์ดิจิทัลที่มีผู้ลงโฆษณามากที่สุดในปีนี้ยังคงเป็น Facebook และ YouTube โดยทางสมาคมฯ ได้มีการคาดการณ์ว่าเม็ดเงินโฆษณาสำหรับสื่อดิจิทัลในไทยจะสูงขึ้นกว่านี้ ถ้านักการตลาดและนักวางแผนการสื่อสารเข้าใจถึงจุดประสงค์และการวัดผลต่างๆมากขึ้น”


นายแพทย์ศุภชัย ยังกล่าวปิดท้ายด้วยว่า “สมาคมฯ เชื่อว่าแนวโน้มในอีก 12 เดือนข้างหน้ายังคงสดใสเนื่องจากสินค้าและบริการต่างๆ ยังคงให้ความสนใจกับสื่อดิจิตัลอย่างต่อเนื่อง โดยส่งที่เป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดคือจะทำอย่างไรให้สามารถช่วงชิงความสนใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บนมือถือและมีโอกาสให้นิ้วมือเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ง่ายกว่ารีโมททีวี” 


[ในรูป] 

นพ. ศุภชัย ปาขริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)


[ซ้าย-ขวา] 

คุณพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ และคุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัยกรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)