ปตท. มอบรางวัล “ยิ้มยกกำลังสอง” ขอบคุณผู้บริโภค มอบทองหนัก 50 บาท

ปตท. มอบรางวัล “ยิ้มยกกำลังสอง” ขอบคุณผู้บริโภค มอบทองหนัก 50 บาท


นายสรัญรังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ยิ้มยกกำลังสอง”ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.มอบรางวัลใหญ่ ทองคำแท่งหนัก 50 บาทจำนวน 1 รางวัล ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 10 รางวัลและสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,154,900 บาทจากคูปองที่ส่งมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 15 ล้านชิ้นนายสรัญ เปิดเผยว่า ปตท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และขอขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย สำหรับกิจกรรม “ยิ้มยกกำลังสอง กับ ปตท.” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณและคืนกำไรให้ผู้บริโภคที่ไว้วางใจใช้บริการในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด้วยดีเสมอมาเพราะ ปตท. ถือว่าผู้บริโภคทุกท่านคือคนสำคัญที่สนับสนุนให้ ปตท. เติบโตอย่างมั่นคงมาจนถึงวันนี้ ซึ่งจากการรวบรวมคูปองที่ส่งมาร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1เมษายน- 30 มิถุนายน 2560 มีผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมส่งชิ้นส่วนมาร่วมกิจกรรมกว่า 15 ล้านชิ้นโดย ปตท. ยังได้มอบชิ้นส่วนชิงโชคทั้งหมดให้กับสมาคมสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของสมาคมต่อไปอีกด้วย


นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ยิ้มยกกำลังสอง” ยังมีส่วนในการสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยคูปองหนึ่งใบมีมูลค่า 10 สตางค์ ซึ่ง ปตท. จะนำเงินจำนวน 1,500,000 บาท จากคูปองจำนวน 15 ล้านชิ้นไปมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ในฐานะผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมัน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการภายใต้แนวคิด PTT Life Station เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ผ่านสินค้าและบริการต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพ ธุรกิจเสริมที่มีความหลากหลาย และสถานที่ที่เข้าถึงได้สะดวก ห้องน้ำสะอาดพร้อมมุ่งสู่การเป็นLiving Community หรือศูนย์รวมของชุมชน ที่จะช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของชุมชน สามารถดูแลผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความประทับใจอีกระดับให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อีกทั้งยังผลักดันแบรนด์คนไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศสนับสนุนให้ ปตท. เป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริง