รับสารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ฉบับที่ 32 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2560 ฟรี

สารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ฉบับที่ 32 ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2560

ผู้สนใจสามารถรับสารสำนักฯ ฟรี ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง, สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง หรือสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ถ.เจ้าฟ้า หรือ download ได้ที่http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=59B636E11