การพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด

การพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ด


ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

และ เปิดตัว แอพพริเคชั่น ถิ่นฟ้าล้านนา 2 Smart Travel Application

11.00 - 20.00 น. ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560

ณ โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เขียงราย

———————————————

 


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมจัดโครงการ การพัฒนาการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยระบบ QR โค๊ด และ AR โค๊ดภายใต้โครงการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบ สาระสนเทศที่ใช้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สำหรับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทาง แจ้งข้อมูลการส่งเสริมการขายแก่นักท่องเที่ยวโดยตรงซึ่งกระตุ้นให้มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น รวมไปถึงยกระดับเทคโนโลยีสาหรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆและเพิ่มความได้เปรียบ ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


โดยได้มีการจัดงานพิธีเปิดโครงการฯ และเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ถิ่นฟ้าล้านนา 2” ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมพิธีเปิดงาน การสาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่น ถิ่นฟ้าล้านนนา 2 การแสดงจาก Copy Show, Folk Song และมินิคอร์นเสิร์ต จาก พลพล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมส์ร่วมสนุกบนเวทีลุ้นรับของที่ระลึกและของรางวัลมากมายตลอดทั้งงาน ในวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรับพลาซ่า เชียงราย 


 


เที่ยวล้านนาให้สนุก อย่าลืมโหลดแอพพลิเคชั่น “ถิ่นฟ้าล้านนา 2” Smart Travel Application ที่รวมรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 50 แห่งทั่วพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ไว้อย่างครบถ้วน สามารถดาวน์โหลด ได้ทั้ง เพลย์สโตร์ และ แอพสโตร์ หรือ ทาง www.thinfahlanna2.com 


Download : www.thinfahlanna2.com

- : https://youtu.be/XfXP1QjesVY

- : https://youtu.be/P8-aEelgmW8 

- : https://youtu.be/kE_WMTHmqlk