การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มากที่สุด 125 แห่ง ในปี 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รับรางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

มากที่สุดที่เคยมีมา ถึงจำนวน 125 แห่ง ในปี 2560เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 โดยมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารเข้ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้รับ รางวัลพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 125 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 33 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 แห่ง ภาคกลาง 52 แห่ง ภาคใต้ 21 แห่ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ กฟภ. ได้รับรางวัลมาจากการให้ความสำคัญในการพัฒนางานด้านลูกค้า ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งในเรื่องการออกแบบสถานที่รองรับผู้มาให้บริการและผู้พิการ การเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน อาทิ PEA SHOP และ PEA Mobile Shop ตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งชุมชน บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station บริการครบวงจร One Touch Service ตั้งแต่การรับคำร้องจนถึงติดตั้งมิเตอร์ ระบบจัดคิวอัจฉริยะ Smart Queue และ Smile Box ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ รวมถึงช่องทางรับชำระค่าไฟฟ้าแบบ Drive Throughนอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของ กฟภ. แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง แนะนำ ติชมและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Call Center ซึ่งพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง