"สานต่อ ตามพ่อเรา" ตอน ดินสอของพ่อ
               เป็นละครที่ดีมาก และอยากให้ทุกคนได้ดู พ่อสอนอะไรเราเยอะมากจริง ๆ และเราจะนำคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์