ต้นทางแห่งความสุข(การบริหารจัดการน้ำ) | สานต่องานที่พ่อทำ


               จำได้ดีเลยว่า ทุกครั้งที่ไปเข้าค่ายกับทางโรงเรียน เขาก็จะพาไปทำฝายชะลอน้ำ และทางพี่ ๆ ก็จะเล่าให้ฟังว่า ที่ทำไปเพื่ออะไร เพราะอะไร และนี่คือสิ่งที่พ่อสอนเรามาตลอด