"สานต่อ ตามพ่อเรา"
               เป็นละครที่อยากให้ทุกคนได้ดู และอยากให้ทุกคนได้นำคำสอนของพ่อไปใช้ เพราะทุกคำสอนของพ่อ คือคำสอนที่ดีมาก ๆ