แคมเปญการกุศล "Classics For A Good Cause"

แคมเปญการกุศล "Classics For A Good Cause"เพื่อร่วมทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสครบหนึ่งปีแห่งการสวรรคต โดยจะนำรายได้ 20% ที่ได้จากการขายสินค้าในคอลเลคชั่นพิเศษ "Classics For A Good Cause" จนครบยอดบริจาค 150,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิในภารกิจช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายคอลเลคชั่นพิเศษ "Classics For A Good Cause" ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2560

ที่เว็บไซด์ www.pomelofashion.com/th/en/charity-17/