วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 21 ปี วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560


ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนคณบดีและผู้อำนวยการจากสถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดี และเป็นเกียรติร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 21 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

ในการนี้ผู้ร่วมแสดงความยินดีได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเข้า “กองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล” อีกด้วย นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัล และร่วมรับประทานอาหารว่าง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน


รายละเอียดเพิ่มเติม

Websites:http://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/

Facebook:https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTNVg-Zx-L2O11vZRivbFKA