กสทช.เขต 16 จับมือ เอไอเอส สร้างความเชื่อมั่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมอรุณสวัสดิ์ ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี นายเชิดชัย นิติรัตนกุล ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรม ภาคตะวันออก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน หรือเอไอเอส ในฐานะเป็นผู้บริหารสื่อสาร โทรคมนาคม นายเจษฎา สุขนิยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 16 ดร. ธีรศักดิ์ อนันตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาโครงการข่ายวิทยุ และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่น ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า ที่ปล่อยออกมาจากเสาสัญญาณ ซึ่งเอไอเอส ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย ที่สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช. ) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันผู้ประกอบการทุกราย เดินหน้าขยายการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภายในพื้นที่ชุมชน เพื่อรองรับจำนวนความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ตามนโยบายภาครัฐที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่"ไทยแลนด์ 4.0 " โดยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ภาครัฐ และเอกชนสั่งเดินหน้าขยายโครงการสร้างพื้นฐาน เพื่อประชาชนทุกคนในประเทศ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร ได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีประชาชนในชุมชนบางพื้นที่ มีข้อวิตกกังวลจากการที่มีเสาส่งสัญญาณตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัย


ดร. ธีรศักดิ์ อนันตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและพัฒนาโครงการข่ายวิทยุ และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้กล่าวว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ มือถือที่มีประชาชนวิตกกังวลนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าว มีกำลังส่งที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้ เช่นเดียวกับโครงการสร้างเสาสัญญาณที่ก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย และ กสทช. ดังนั้นประชาชน และผู้ที่อาศัยอยู่ บริเวณรอบเสาส่งสัญญาณ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งในวันนี้สำนักงาน กสทช.เขต 16 ยังได้นำเครื่องมือในการตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กมาทำการทดสอบการวัดค่าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ทราบว่า มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน